logo

„Należyte spożytkowanie funduszy sołeckich upiększa wieś, integruje mieszkańców, zwiększa dochody gminy!”