logo

„Należyte spożytkowanie funduszy sołeckich upiększa wieś, integruje mieszkańców, zwiększa dochody gminy!”

Kwota jaką dysponują sołtysi nie jest duża

Zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto posiadać pomysł, jak wydać optymalnie tak środki, aby za 5-10 lat to zaprocentowało.

Czytaj więcej