logo

„Należyte spożytkowanie funduszy sołeckich upiększa wieś, integruje mieszkańców, zwiększa dochody gminy!”

Kim jesteśmy

Bartosz Mendyk

Doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego czerpał nie tylko poprzez prowadzenie wykładów na Instytucie Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale przede wszystkich z własnej praktyki gospodarczej oraz działalności szkoleniowej. Pozwala to połączyć wiedzę akademicką z wieloma przykładami, jakie zebrał spotykając się z tysiącami sołtysów na terenie całej Polski.

Moja historia

 • Praca w kancelarii u r. pr. Włodzimierza Chróścika (wicedziekana Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Dziekana Warszawskiej Izby Radców Prawnych).

 • Ukończenie Wydziału Prawa i Administracji UW.

 • Rozpoczęcie działalności szkoleniowej.

 • Rozpoczęcie studiów doktoranckich.

 • Pierwsza konferencja Sejmowa.

 • Zaproszenia na pierwsze konferencje międzynarodowe.

 • Artykuły w prasie specjalistycznej, popularnej i naukowej. (Dziennik Gazeta Prawna, i Biuletyn Informacyjny European Enterprise Network i inne).

 • Udział w programach informacyjnych w TVP Info, Polsat NEWs, Polsat News 2, Polskie Radio 4 itd.

 • Przeprowadzone kilkadziesiąt szkoleń z zakresu Funduszy Sołeckich.

 • Wygrana w przetargu dla instytucji samorządowych szczebla wojewódzkiego „Zachodniopomorskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego”.

Plany na przyszłość.

 • 1. Zakończyc doktorat,
 • 2. obronić pracę.
 • 3. Napisać publikację książkową.
 • 4. Kupno własnego konia.

Osiągniecia zawodowe

Udział w konferencjach sejmowych

organizowanych przez Sejmową komisję Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przeszkolenie tysięcy sołtysów w całej Polsce

zarówno na szkoleniach zamkniętych jak i w trakcie dużych cyklów szkoleniowych jak „Akademia Sołtysa”.

Udział w dyskusjach i debatach w Radio oraz TV

Publikacje w prasie

Korzyści

 • Efektywność

  Zamawiając szkolenie polepszają państwo efektywność sołtysów, jakość wpływających do Państwa wniosków oraz ich lepsze wykorzystanie.

 • Oszczędność

  Zamawiając państwo bezpośrednio szkolenie jestem jedynym jego wykonawcą. Dzięki powyższemu unikają Państwo kosztów przedsiębiorstw pośredniczących.

Nasze standardy

Profesjonalnie przekazać wiedzę, możliwie najprostszym i najbardziej zrozumiałym dla odbiorcy językiem.

Moje zasady

Bartosz Mendyk

Przekazać stan prawny, wzbogacony o praktykę orzeczniczą Regionalnych Izb Obrachunkowych, tak jak ona rzeczywiście wygląda.

Bartosz Mendyk

właściciel