logo

„Należyte spożytkowanie funduszy sołeckich upiększa wieś, integruje mieszkańców, zwiększa dochody gminy!”

profesjonalny przekaz

Mnóstwo przykładów z praktyki innych gmin, gdzie Fundusze Sołeckie obecne są od kilku lat. Co inspiruje sołtysów do poszukiwań nowych pomysłów.

Czytaj więcej

obsługa po szkoleniu

Sołtysi i osoby realizujące szkolenia, po szkoleniu, w trakcie odbywania zebrań wiejskich spotykają się przed problemami, które im umknęły, lub nie zapamiętali.

Czytaj więcej

dojazd do każdej gminy w Polsce

Okazało się, że osób profesjonalnie zajmujących się w Polsce funduszami sołeckimi jest tylko kilka. Prawie wszyscy z nich prowadzą szkolenia w miastach wojewódzkich i tylko dla pracowników urzędów Gmin. Czując misję - dojeżdżamy do każdej gminy w Polsce!

Czytaj więcej

Program przykładowego szkolenia:

 • 1. Definicja funduszu sołeckiego.
 • 2. Fundusz sołecki - na co wydać pieniądze i kto o tym decyduje.
 • 3. Kalendarium działań związanych z funduszem sołeckim.akończyc doktorat,
 • 4. Dysponenci funduszu sołeckiego.
 • 5. Terminy wydania pieniędzy z funduszu sołeckiego.
 • 6. Fundusz sołecki - dofinansowanie z budżetu państwa.
 • 7. Wysokość środków przypadających na sołectwo.
 • 8. Organy decydujące o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego.
 • 9. Odpowiedzialność mieszkańców, sołtysa, radnych i wójta - kto za co odpowiada.
 • 10. Zanim zorganizujemy zebranie wiejskie dotyczące wniosku o fundusz sołecki.
 • 11. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
 • 12. Przepisy przejściowe nowej ustawie.